Gutta på tur

Bremnes

     Vår i år.

  1.                                                                       Hald dåke friske


Velkommen

til heimesidene våre!


Sidene blir ikkje lenger oppdaterte kvar veke, men det kan vera lurt å kikka innom av og til.

Ros og ris, innspel og idèar til ting som bør vera med på websidene kan sendast til:


kaare.meling@haugnett.noNokre har heimesider på internett. Andre har sider heime i kjellaren.Det har vore ein del spørsmål angåande det å få eit X for å gå på tur. Kor langt må ein gå, og må ein gå mellom kl.0930 -1300 på torsdagar??

Trur alle er einige i at ein tur rundt huset er i kortaste laget, bør gå ei lengde tilsvarande ein tur til FET, og det må ikkje nødvendigsvis vera på torsdager mellom kl.0930-1300.

Håpar at me kan gå ilag på turer frå 13.august, fram til då har me mista 13 fellesturar.

Med andre ord: Går me ein tur i veka kan me få X for opp til 13 oppmøte (fram til 13.08)

Status og registrering tar me ved første felles samling.

Gå på, og ha ein god sommer.

Helsing oss i styret


Neste tur :


Ref. melding fra leiar 11.05:


Alle turar fram til

13.august

er avlyst.  Styret


På steingrunn:


Det er lett å finna opp smellen når andre har funne opp krutet!

Sponsorar

             Arkivbilde:

 

                  Frå Sønstabø 08.2016    4x Kåre Meling

Gutta på tur 

Bremnes 

Stifta 2001


Leiar: Robert Halleraker

Telefon: 412 11 275

epost: roberthalleraker@me.com


Kasserar: Sigurd Emil Sele

epost: sigurd.emil.sele@haugnett.no

Bankgiro: 3520.60.76583


Organisasjonsnr. 994 589 385


Desse har har hjelpt oss med pengar til materiell og utstyr til vedlikehald av turløypene "våre":

   Copyright (C) 2013-19 Gutta på tur Bremnes.